Intramurale zorg Noord-Brabant

Heb jij wegens jou ziekte wat extra begeleiding, behandeling of verzorging, kortom intramurale zorg nodig? Wanneer jij ziek bent knap je makkelijker op als de zorg die jij krijgt goed is. Ziek zijn is vast geen lekker gevoel en niemand vraagt erom. Mocht jij toch eens in een dergelijke situatie terechtkomen en speciale zorg nodig hebben dank kan Intramurale zorg Noord-Brabant jou deze zorg aanbieden.

Wat is intramurale zorg

Bij intramurale zorg wordt er zorg aangeboden in een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis, omdat de patiënt door omstandigheden niet thuis kan wonen. Als patiënt mag jij ervan uitgaan dat de zorgverlener jou 24 uur per dag zal bijstaan met de nodige zorg. Deze wordt afgestemd op de behoefte.

Behoefte

Intramurale zorg kan ook aangeboden worden in een instelling voor personen met een verstandelijke beperking, omdat ook deze personen behoefte kunnen hebben aan deze zorg.  Intramurale zorg kan afhankelijk van bijvoorbeeld het ziektebeeld voor zowel korte als lange periode nodig zijn. Oudere personen bijvoorbeeld kunnen door diverse aandoeningen, zoals kanker, diabetes en vaatziekten behoefte hebben aan intramurale zorg.

Wachten op zorg

Houdt er rekening mee! Soms kan jij of een familielid behoefte hebben aan intramurale zorg, maar er is niet direct plaats en wordt jij op de wachtlijst geplaatst. Dat is niet fijn, maar er zal een reden zijn hiervoor. Een kernmerk van intramurale zorg is dat er vaak lange wachtlijsten zijn. Hoe komt dit? Dit komt doordat er bijvoorbeeld bij de zorginstellingen continu, dus 24 uur per dag, verpleging of verzorging aanwezig moet zijn. Een ander reden is dat de vraag naar deze zorg in onder andere verpleeghuizen is toegenomen. Dit is het gevolg van korter verblijf in het ziekenhuis. Tegenwoordig is het verblijf in ziekenhuizen veel korter dan jaren geleden. De revalidatie is hierdoor dus verplaatst van het ziekenhuis naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *