Compliance risk

Ben je ondernemer? Dan moet je de Wwft-wet correct naleven. Waarom? Om schandalen te voorkomen. Er is altijd een risico dat een ondernemer die wet niet correct naleeft. Waar gaat het om bij Compliance risk? Dat die wet correct door ondernemers wordt nageleefd. Doet een ondernemer dat niet? Dan heeft dat voor hem vervelende consequenties. Er wordt hem dan bijvoorbeeld een boete opgelegd. Hij kan in het ergste geval zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dit alles had die ondernemer kunnen voorkomen door de Wwft wet wel op correcte wijze in zijn bedrijf te integreren. Ondernemers die de Wwft wet op correcte wijze willen integreren in hun bedrijf kunnen gebruikmaken van speciaal ontwikkelde softwarepakketten.

Een ondernemer moet risico’s vermijden

Wat is belangrijk bij Compliance risk? Risico’s moeten worden vermeden. Een ondernemer kan risico’s vermijden door het op correcte wijze naleven van de Wwft-wet. Een ondernemer kan bij dubieuze transacties dus niet wegkijken. Hij moet die dubieuze transactie melden. Ben je ondernemer en leef je de voorschriften en regels niet na. Dan heeft dat zeker gevolgen voor jouw bedrijf. Er kan reputatieschade ontstaan. In het ergste geval kan die reputatieschade tot gevolg hebben dat jouw bedrijf failliet gaat. Dat wil je als ondernemer natuurlijk voorkomen. Er zijn ondernemers die daarbij hulp nodig hebben. Die ondernemers kunnen een externe partij inschakelen die ze helpt om de Wwft wet wel correct na te leven.

Ondernemers kunnen betrouwbaar en integer handelen

Ben je ondernemer? Vanzelfsprekend wil je dan betrouwbaar en integer handelen. Om het ondernemers makkelijker te maken om betrouwbaar en integer te handelen is er een Wwft 10-stappenplan ontwikkeld. Ondernemers die dit plan gebruiken weten zeker dat ze op de juiste wijze handelen. Bovendien weten ze zeker dat ze het integreren en monitoren van Wwft-beleid op een integere en correcte wijze vormgeven.

Software om klanten te screenen

Er is software ontwikkeld om jouw klanten te screenen. Door deze software te gebruiken kun je Compliance risk dus vormgeven.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *